Programmadecreten begroting 2009 & 2010

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
12 nov 2009

De Minaraad kan zich in belangrijke mate verenigen met de afzonderlijke voorstellen die in de twee ontwerpen van programmadecreet vervat zitten.

De Raad gaat dieper in op de volgende voorstellen van het ontwerpdecreet tot begeleiding van de derde wijziging van de begroting 2009:

  • de geboden oplossing voor de gemeenten die een grensoverschrijdende leasingoperatie aangingen om hun rioolstelsel te kunnen financieren en door de kredietcrisis in de problemen gekomen zijn;
  • het herdopen van het 'Fonds voor Landinrichting' tot het 'Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke Rijkdommen';
  • het overmaken van de heffingsmiddelen die niet gebruikt worden voor het beheer van het huishoudelijk verpakkingsafval aan het Minafonds.

Bij het ontwerpdecreet tot begeleiding van de begroting 2010 spitst de Raad zich toe op de wijzigingen aan :

  • de afvalstoffenheffingen;
  • de heffingen op het lozen van afvalwater;
  • de verhoogde grondwaterheffing;
  • de gemeentelijke saneringsbijdrage;
  • de heffingen op watervang.

In het algemeen stelt de Raad vast dat de Vlaamse Regering gebruik maakt van programmadecreten om wijzigingen aan heffingen door te voeren op milieuverstorende handelingen. Doordat deze decreten met dringende spoed behandeld moeten worden, is de Raad niet in staat om een diepgaand maatschappelijk debat te voeren over de voorgestelde hervormingen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Advies programmadecreten begroting 2009 en 2010

Download (grootte: 128.7 KB, type: application/pdf)