Ontwerpbesluit randvoorwaarden i.v.m. erosie

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 feb 2014
Productnummer
2014-008

Met dit advies behandelde de Minaraad een ontwerpbesluit tot wijziging van de randvoorwaarden voor landbouwsteun, wijziging die er op gericht is dat meer landbouwers op het terrein erosiebestrijdende maatregelen zouden nemen. De Minaraad was van mening dat het erosieprobleem belangrijk is, en dat het beleid nog krachtiger kan. 

De Minaraad pleitte voor een brongerichte aanpak, conform het vervuiler-betaalt-principe, door de verplichte maatregelen in de randvoorwaarden uit te breiden naar alle erosiegevoelige percelen. Deze maatregelen zouden dan wel in verhouding moeten staan tot de mate van erosie, én samen een werkbaar en praktisch lastenboek vormen,  rekening houdend met de realiteit van de bedrijfsvoering. De Raad vroeg om deze maatregelen te kaderen in een globaal plan voor de aanpak van erosie, dat zou uitgewerkt moeten zijn tegen 2015, in afstemming met MAPV en de bekkenbeheerplannen.

Downloads

Ontwerpbesluit randvoorwaarden i.v.m. erosie

Download (grootte: 86.2 KB, type: application/pdf)