Jaarprogramma 2014

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 feb 2014
Productnummer
2014-001

Vijf krachtlijnen staan centraal in het jaarprogramma van de Minaraad voor 2014: (1) "naar een kringloopeconomie", (2) "klimaat- en energiebeleid", (3) "open ruimte- - en biodiversiteitsbeleid", (4) "omgevingskwaliteit" en (5) "bestuurlijke kwaliteit". Inhoudelijk zijn de keuzen van dit jaarprogramma niet alleen gebaseerd op de beleidsbrieven van de Vlaamse Regering m.b.t. het jaar 2014, maar ook op het perspectief dat geboden wordt door het Europese 7de Milieu-Actie-Programma. In bijlage bij het jaarprogramma wordt er een samenvatting geboden van dat actieprogramma.

Praktisch zal de Minaraad in 2014 vermoedelijk terug een 12-tal keer samenkomen, er zullen ongeveer evenveel bijeenkomsten van het dagelijks bestuur zijn, er zullen een 60-tal werkcommissievergaderingen doorgaan, een kleine tien events of hoorzittingen, en dit alles zal uitmonden in enige tientallen adviezen, waarvan een belangrijk deel in samenwerking met andere adviesraden zal worden opgemaakt.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads