Invoeging integratiespoor van project-MER en VR in de milieu- en stedenbouwkundige vergunning (samen met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
01 jun 2011

De Vlaamse Regering werkte een aangepaste procedure uit voor de integratie van de project-MER in de milieu- en stedenbouwkundige vergunning. Dit gebeurde door middel van een voorontwerp van decreet. Om de procedures te versnellen vormt in eerste instantie een (minstens gedeeltelijk) parallel verloop van MER- en vergunningsprocedure het uitgangspunt, waarbij slechts één formeel inspraakmoment wordt voorzien over zowel het MER als de vergunningsaanvraag.

SERV en Minaraad vinden de integratie van de project-MER in de vergunningsprocedure een goede zaak omdat het de “time to permit” aanzienlijk kan versnellen, zeker voor de industriële project-MER’s.

De raden dringen aan om snel werk te maken van het uitvoeringsbesluit, gezien de inwerkingtreding van het decreet zal samenvallen met die van het uitvoeringsbesluit en de bepalingen in het uitvoeringsbesluit de effectieve versnelling zullen bepalen.

SERV en Minaraad zijn pleitbezorger voor het behoud van een sequentieel traject naast het integratiespoor. Bedrijven moeten geval per geval het voordeel van een snellere doorlooptijd kunnen afwegen tegen het risico dat het MER alsnog zou afgekeurd worden.

De raden dringen aan om ook de invoering van het integratiespoor nauwgezet op te volgen en te evalueren en hiervoor een decretale bepaling op te nemen om binnen de 5 jaar een evaluatie te doen.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Invoeging integratiespoor van project-MER en VR in de milieu- en stedenbouwkundige vergunning

Download (grootte: 96.3 KB, type: application/pdf)