Hervorming strategische adviesraden (samen met de andere adviesraden)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 dec 2013
Productnummer
2013-066

Dit advies is het resultaat van een gezamenlijke productie van de bestaande strategische adviesraden, n.a.v. een hervormingsinitiatief dienaangaande van de Vlaamse Regering. Het proces werd "getrokken" door het secretariaat van de SERV. 

Wat de adviesprocessen betreft, stellen de raden een vijfpuntenprogramma voor dat voor alle adviesraden relevant is. Wat het advieslandschap betreft, zijn verdere analyse en overleg nodig om te bepalen welke van de mogelijke opties die in dit advies worden beschreven onder welke omstandigheden voor welke raden geschikt zijn. In elk van de opties moeten de autonomie en onafhankelijkheid van de raden blijvend worden verzekerd.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Hervorming strategische adviesraden

Download (grootte: 79.8 KB, type: application/pdf)