Conceptnota omgevingsvergunning (samen met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2012
Productnummer
2012-019

SERV, Minaraad en SALV ondersteunen de introductie van de omgevingsvergunning. Maar zij wijzen erop dat de concrete modaliteiten zeer belangrijk zullen zijn om de gewenste resultaten te halen. Die moeten nog in grote mate worden uitgeklaard. De Raden hebben daarom in hun gezamenlijk advies de positieve punten in de conceptnota en de resterende aandachtspunten opgelijst, samen met suggesties voor de verdere besluitvorming. De invoering moet in elk geval niet enkel juridisch maar ook ambtelijk en bestuurlijk goed worden voorbereid en rekening houden met de bestuurlijke capaciteit die nodig is om het systeem te operationaliseren.

SERV, Minaraad en SALV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Downloads