Jaarprogramma eerste helft van 2019

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
31 jan 2019

Ook in 2019 houdt de Minaraad de krachtlijnen aan die in de afgelopen jaren richtinggevend waren voor zijn werking: Klimaat en energie; Duurzaam hulpbronnengebruik; Klassieke milieuthema's; Ecosysteemdiensten en biodiversiteit; Regelgeving en bestuurskwaliteit.

Overkoepelend wil de Minaraad zijn werkzaamheden bovendien zo mogelijk benaderen vanuit de gezichtspunten “vergroening van de samenleving” en “de Europese dimensie”. 

In de zomer van 2019 is er een legislatuurwisseling aan de orde, wat maakt dat de in oktober 2018 uitgebrachte beleidsbrieven slechts betrekking kunnen hebben op de periode tot de zomer. De Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de tweede helft van 2019 kunnen dus niet echt voorspeld worden. Bovendien is de fusie met de SARO tot een Omgevingsraad vooralsnog niet doorgegaan. Bij het aantreden van de nieuwe regering kunnen er hier wél of niét beslissingen over worden genomen.

Die twee gegevenheden leiden er toe dat er in de zomer 2019, wanneer er een nieuw regeerakkoord wordt gesloten, een totaal nieuwe situatie kan ontstaan. Om die reden besliste de Minaraad om nu een werkprogramma voor het eerste half jaar vast te stellen, en omstreeks de zomer van 2019 over te gaan tot een nieuwe programmatie-oefening op basis van de dan beschikbare informatie over de op termijn te verwachten ontwikkelingen – ook en vooral met het oog op het bekomen van een meerjarenprogramma.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Jaarprogramma eerste helft van 2019

Download (grootte: 222.9 KB, type: application/pdf)