Jaarprogramma 2018

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
15 mrt 2018

Bij de aanvang van dit jaarprogramma worden er enkele beslissingen vastgelegd betreffende de “producten” van de Minaraad. Het productgamma zal in 2018 bestaan uit adviezen op vraag en uit enkele adviezen op eigen initiatief ten behoeve van de beleidsmakers, en voor het overige uit informatie-opbouw en uit briefingnota’s ten behoeve van de raadsorganisaties en hun achterban.

Met dit productgamma voor ogen legt het voorliggend jaarprogramma vooral een inhoudelijke programmatie vast, die gebaseerd is op trendinschattingen betreffende het globale, Europese en Vlaamse niveau, evenals op een beknopte vooruitblik in verband met de adviesvragen die in 2018 verwacht kunnen worden.

Dit inhoudelijke programma is bovendien opgedeeld in de vijf thema’s of werkvelden, die al een tijd worden aangehouden in verband met de inhoudelijke structurering van de raadswerking: (1) good governance, (2) klimaat en energie, (3) duurzaam hulpbronnengebruik en circulaire economie, (4) klassieke milieuthema’s en (5) biodiversiteit en ecosysteemdiensten. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads