Jaarprogramma 2020

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
30 jan 2020
Productnummer
2020-001

Op grond van artikel III.105., van het Bestuursdecreet van 17 december 2018 dient de Minaraad “zijn werkprogramma vast [te stellen] in overleg met de Vlaamse Regering”.

Het huishoudelijk reglement van de Minaraad bepaalt dat het Dagelijks Bestuur de raadswerking strategisch aanstelt, “onder meer via de opmaak van een meerjarig en/of jaarlijks ontwerpwerkprogramma en de organisatie van de interne voorbereidingsprocessen daartoe, evenals van het daartoe […] te voeren overleg met de Vlaamse Regering.”

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads