Jaarprogramma 2024

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2024
Productnummer
2024-002

Ook in 2024 wil de Minaraad zijn bijdrage leveren tot het oplossen van de complexe problemen waar het Vlaamse omgevingsbeleid voor staat. De concrete plannen hiertoe hebben de raadspartners vastgelegd in het jaarprogramma van de Minaraad. Hierin vind je een overzicht van alle geplande projecten en activiteiten, met klemtoon op de eerste jaarhelft.

Inhoudelijk wil de Minaraad rond volgende thema’s kennis verwerven, events organiseren of proactief advies verlenen:

•    Terugblik op wat de Europese ‘green deal’ voor het omgevingsbeleid betekend heeft;

•    Krachtlijnen van wat een sociaal klimaatplan zou kunnen inhouden;

•    Contouren van een betere financiering en van de organisatie van het waterbeleid;

•    Voorbereiding van het nieuwe luchtbeleidsplan;

•    Verslaggeving bij en richting-bepaling voor instandhoudings- en soortenbeleid;

•    Een doorlichting van de regelgeving “van normstelling tot vergunningverlening”.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads