Jaarprogramma 2017

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
26 jan 2017

Het jaarprogramma is in hoofdzaak opgebouwd rond de inhoudelijke programmatie – de raadswerking die gericht is op het vaststellen van adviezen en op andere beleidsgerichte activiteiten. Daarna volgt een kort luik met de organisatorische uitdagingen.

Het inhoudelijke luik is gebaseerd op trendinschattingen op globaal, Europees en Vlaams niveau, en op een beknopte vooruitblik in verband met de adviesvragen die in 2017 verwacht kunnen worden, om dan te besluiten tot een of meerdere eigen initiatieven. Het inhoudelijke luik is bovendien opgedeeld in de vijf thema’s, die al een tijd worden aangehouden in verband met de inhoudelijke structurering van de raadswerking:

Klimaat en energie

De eigen initiatieven die hier in het vooruitzicht gesteld worden, betreffen het Europese Winterpakket Energie, en anderzijds de problematiek van het beleid inzake verwarming en koeling.

Duurzaam hulpbronnengebruik en circulaire economie

Het eigen initiatief dat hier in het vooruitzicht wordt gesteld, heeft de problematiek van indicatoren voor circulaire economie als aanknopingspunt.

Klassieke milieuthema’s

Wat de eigen initiatieven aangaat, staan volgende trefwoorden voorop: “innovatieve milieutechnologie”, “financiering integraal waterbeleid” evenals “klimaatscenario’s en watervoorraadbeheer”.

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

De eigen initiatieven betreffen hier “groen/blauwe netwerken”, de hervorming van het natuurdecreet en de ontwikkelingen inzake het Europees landbouwbeleid.

Regelgeving en bestuurskwaliteit

Het eigen initiatief betreft het verband tussen regelgevingskwaliteit en wijze van implementatie van Europese regelgeving.


Bij de opnemen van de vernoemde eigen initiatieven is het in eerste instantie de bedoeling dat het secretariaat t.b.v. de raadsleden aan kennisopbouw doet, door middel van studiewerk, hoorzittingen, uitwisseling, opvolging van externe processen, enz. In geval raadsorganisaties er brood in zien, kan er vervolgens overgestapt worden tot het uitbrengen van een oriëntatienota of advies op eigen initiatief.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads