Woonbeleidsplan Vlaanderen 2050

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
21 feb 2013
Productnummer
2013-013

De Minaraad onderschrijft de stelling dat het woonpatroon dat in Vlaanderen domineert niet houdbaar is in het licht van de ecologische uitdagingen. De Raad vindt het dan ook positief dat de minister een lange termijn visie ontwikkelt, en deze onderwerpt aan een adviesproces. De Minaraad stelt evenwel vast dat de visie geformuleerd is, vertrekkende van het niveau van het individu, waarbij een verwijzing naar het systeemniveau ontbreekt. Het afstemmen van de woonbeleid op het minimaliseren van de ruimtelijke impact, het energiegebruik en het verplaatsingsgedrag maakt volgens de Raad evenzeer deel uit van de overkoepelende visie.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads