Wenken voor consultatieprocedure inzake RIO+20

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
01 jun 2011

De Minaraad volgt het voorbereidingsproces op van de Rio+20 conferentie in 2012. In de aanloop tot eventuele adviesvragen over Rio+20, groene economie en aangepaste sturingsmechanismen, formuleert de Raad een aantal aanbevelingen voor een optimale consultatieprocedure.

De Raad vindt dat de resultaten van het Rio+20-proces weerklank moeten vinden in de bestaande, intern-Vlaamse, transversale beleidsprogramma’s. Een beleid aangaande Rio+20 heeft pas zin als het in interactie treedt met de bestaande strategische beleidsprocessen (o.m. ViA/Pact2020, VSDO, de in ontwikkeling zijnde beleidsplannen mobiliteit, ruimte klimaat en milieu, het Witboek Nieuw Industrieel Beleid).

De Minaraad vestigt ook de aandacht op de vele initiatieven die vanuit het maatschappelijk weefsel ontstaan, initiatieven waarin burgers zelf op zoek gaan naar manieren om de samenleving in transitie te brengen. De Raad pleit ervoor om deze bottum-up-initiatieven de juiste aandacht te geven in de voorbereiding en afwikkeling van het Rio+20-proces.

Het stakeholderforum over Rio+20 in oktober 2011 kan een geschikte aanleiding zijn om een sterk en ondubbelzinnig politiek signaal te geven dat het belang van het Rio+20-proces aanstipt.

Ten slotte hoopt de Raad dat het Rio+20-proces een verrijking voor het Vlaamse duurzaamheidsbeleid zal betekenen, en dat nieuwe inzichten ter harte worden genomen in het streven naar een duurzaam Vlaanderen.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Wenken voor consultatieprocedure inzake RIO+20

Download (grootte: 34.8 KB, type: application/pdf)