Steunregelingen ruimtelijke economie over voorontwerpen van besluit houdende subsidiëring van voortrajecten, de (her)aanleg en het beheer van bedrijventerreinen en van incubatoren

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
24 jan 2013
Productnummer
2013-003

De Minaraad bracht advies uit over het ontwerpdecreet ruimtelijke economie, dat vervolgens werd goedgekeurd zonder belangrijke wijzigingen door de verschillende adviezen. In het voorliggende besluit komen elementen uit het vroegere advies aan bod. De Raad vindt het een kentering in het beleid dat middelen voor het ontwikkelen van ogerepte terreinen tot industrieterrein, nu doorgeschoven worden naar de herontwikkeling van voormalige bedrijventerreinen.

De Raad vraagt duidelijkheid over de mate waarin aan de vijf concrete doelstellingen voor steunregelingen wordt voldaan. Volstaat het m aan één doelstelling te voldoen, moeten dat er meerdere zijn of allemaal?

De Minaraad herneemt zijn vraag om aandacht voor een aantal essentiële elemtenten (duurzaameheidsaspecten, mobiliteitsaspecten, sociale aspecten en maatschappelijk oveleg). In de verplichte informatievoorziening moeten minstens alle subsidieerbare werken opgenomen en toegelicht worden.

Het VOKA, de UNIZO, de Boerenbond, het ACV, het ABVV en het ACLVB onthouden zich bij dit advies.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Steunregelingen ruimtelijke economie over voorontwerpen van besluit houdende subsidiëring van voortrajecten, de (her)aanleg en het beheer van bedrijventerreinen en van incubatoren

Download (grootte: 33.0 KB, type: application/pdf)