Ontwerpbesluit toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers (groenjobs en minawerkers)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
20 feb 2014
Productnummer
2014-009

Algemeen pleitte Minaraad ervoor om nog verder te gaan dan een van de subsidiestelsels inzake groenjobs en minawerkers, en om beide stelsels volledig met elkaar te integreren.

Wat het voorliggende systeem betreft, vroeg de Minaraad om de nodige procedurele flexibiliteit in te bouwen met betrekking tot het werkplan en de evaluatie van het rapport nadien. Zo zouden de betrokken organisaties flexibel blijven kunnen inspelen op onvoorziene kansen.

Het financieringsmodel zou op zulke wijze zijn opgemaakt moeten zijn dat de gemeenten en actoren in staat zijn om de beleidsdoelen van natuur en bos blijvend mee te realiseren. De grootte-orde van de financiële compensatie zou dan ook in verhouding moeten staan tot de werkelijke kost en de grootteorde van cofinanciering zou binnen de mogelijkheden van de gemeenten/actor moeten liggen.

De Minaraad wees ten slotte op problemen inzake tijdspad en inzake verdeling van de takenpakketten onder de gemeenten, die er toe kunnen leiden dat de gemeenten onzeker zijn over hoeveel arbeidsplaatsen ze zouden kunnen continueren in de onmiddellijke toekomst.

Downloads

Toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers (groenjobs en minawerkers)

Download (grootte: 52.6 KB, type: application/pdf)