Studie: De milieuprioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie

Oriëntatienota Vergroening van de economie

Samenvatting

Binnen de Minaraad bestaat een sterke traditie om het Europese (milieu)beleid actief op te volgen. Sinds 2005 gebeurde dit met een halfjaarlijks advies naar aanleiding van elk nieuw voorzitterschap van de Europese Raad. Vanaf 2009 pakt de Minaraad het anders aan. In de plaats van gedetailleerde adviezen op te stelllen, schrijft de Raad voortaan studies waarin de prioritaire milieudossiers van het Europese voorzitterschap toegelicht worden. Op deze manier wil de Minaraad op een efficiëntere manier zijn doel nastreven, namelijk, het informeren en sensibiliseren van iedereen die in Vlaanderen actief betrokken is bij de milieubeleidsdossiers die op Europees niveau besproken worden. In de studie over het Tsjechische EU-voorzitterschap gaat de Minaraad dieper in op 1) het Europese klimaat- en energiebeleid, 2) de bescherming van de menselijke gezondheid en het leefmilieu, 3) het pakket 'duurzame consumptie en productie' en 4) biodiversiteit.

Downloads

Studie milieuprioriteiten Tsjechische EU-voorzitterschap

Download (grootte: 103.6 KB, type: application/pdf)