Financiering van Natura 2000 - samenvatting aandachtspunten

Bijgevoegd document bevat een Nederlandstalige samenvatting, gemaakt door Els Martens, van de belangrijkste aandachtspunten uit de Commission Staff Working Paper "Financing Natura 2000".

Download