01 jun 2012

Hoorzitting over het EU Meerjarig Financieel Kader

Oriëntatiemoment Vergroening van de economie

Samenvatting

Datum: 01 jun 2012
Tijd: 09:30 tot 12:30 uur

Het huidige Meerjarig Financieel Kader loopt van 2007 tot 2013. Op 1 januari 2014 zou er een nieuwe meerjarenbegroting in werking moeten treden. Op 29 juni 2011 heeft de Commissie haar voorstel voor de meerjarenbegroting 2014-2020 bekend gemaakt. Dit is traditioneel het begin van twee jaar moeilijke onderhandelingen tussen de Europese instellingen en de lidstaten. Het Commissievoorstel wordt momenteel druk besproken in de commissies van het Europees Parlement en in de Raad van de EU. Het huidige Deens voorzitterschap streeft naar een algemeen akkoord op de Europese Raad van eind juni waarna het Commissievoorstel naar het Europees Parlement gaat.

De Europese begroting speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de Europa 2020 doelstellingen. Het EU Meerjarig Financieel Kader heeft ook belangrijke gevolgen voor Vlaanderen, zowel in termen van bijdragen aan als ontvangsten uit de Europese begroting. Deze hoorzitting beoogt u wegwijs te maken in het Europese besluitvormingsproces over de begroting en biedt een overzicht van de inhoud van het Commissievoorstel, met een focus op de financiering van het EU milieu- en klimaatbeleid. Zowel de bijdragen van andere beleidsdomeinen aan de realisatie van milieu- en klimaatdoelstellingen (“mainstreaming”) als de specifieke financiering via LIFE+ worden toegelicht. Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van het voorgestelde begrotingskader voor de financiering van het milieubeleid in Vlaanderen en België.

Agendapunten

 • Het EU-besluitvormingsproces en het Commissievoorstel

  Spreker(s): Axel Buyse, Algemeen vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU

  Tijd: 09:30 tot 10:00u

  application/pdf Presentatie Axel Buyse application/pdf, 1.1 MB
 • Vragen en antwoorden

  Spreker(s): Publiek

  Tijd: 10:00 tot 10:15u

 • De financiering van milieu- en klimaatbeleid in het EU Meerjarig Financieel Kader

  Spreker(s): Ludo Holsbeek, Departement LNE

  Tijd: 10:15 tot 10:45u

  application/pdf Presentatie Ludo Holsbeek application/pdf, 269.5 KB
 • Vragen en antwoorden

  Spreker(s): Publiek

  Tijd: 10:45 tot 11:00u

 • De financiering van het milieu- en klimaatbeleid via LIFE

  Spreker(s): Els Martens, ANB

  Tijd: 11:00 tot 11:30u

  application/pdf Presentatie Els Martens application/pdf, 156.7 KB
 • Vragen en antwoorden

  Spreker(s): Publiek

  Tijd: 11:30 tot 11:45u

 • Academische reflectie

  Spreker(s): Steven Van Hecke, Universiteit Antwerpen

  Tijd: 11:45 tot 12:15u

 • Vragen en antwoorden

  Spreker(s): Publiek

  Tijd: 12:15 tot 12:30u