Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (samen met andere SAR's)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
25 okt 2012
Productnummer
2012-076

De strategische adviesraden ontvingen op 30 juli 2012 een adviesvraag van de secretaris-generaal van het Departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed omtrent het Groenboek ‘Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool?’

SARO, Minaraad, MORA, SALV, SARC, SARiV, Vlaamse Woonraad, VLABEST en VRWI hebben ter voorbereiding van deze adviesvraag een gemeenschappelijk adviesproces opgestart. Een waardevolle dialoog is ontstaan tussen deze strategische adviesraden. Met het gezamenlijk advies wensen de raden een volwaardige bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over het Beleidsplan Ruimte. De raden gaan in het advies in op het proces van opmaak van een Beleidsplan Ruimte alsook op enkele inhoudelijke krachtlijnen van het nieuwe plan. Ten slotte geven ze ook enkele aanbevelingen bij de uitvoering en realisatie.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Download (grootte: 410.9 KB, type: application/pdf)