Milieubeleidsovereenkomst afgedankte voertuigen

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
30 sep 2010

De Vlaamse Regering kan vrijwillige milieubeleidsovereenkomsten (MBO) afsluiten met representatieve beroepsorganisaties om, in samenwerking met die beroepsorganisaties en hun leden, bepaalde milieubeleidsdoelstellingen te bereiken. De Minaraad ontving een ontwerp MBO over afgedankte voertuigen.

In het algemeen vindt de Minaraad dat MBO's zo goed mogelijk moeten bijdragen tot het vergroenen van de economie. Hij ondersteunt het principe dat de kosten van het afvalstoffenbeheer gedragen worden door ofwel de eerste afvalstoffenproducent, ofwel de huidige of de vorige houders van de afvalstoffen. Het afvalstoffenbeheer van autowrakken wordt financieel gedragen door de producenten.

Het is de derde maal op rij dat een MBO afgesloten wordt over autowrakken. Het toepassingsgebied voor de aanvaardingsplicht is uitgebreid naar onder andere banden, autobatterijen en olie. De MBO wordt niet alleen door de overheid en de beheersorganisatie Febelauto ondertekend, maar ook door de federaties van de hele inzamel- en verwerkingsketen. De Minaraad vindt dit positief.

In België is er geen koppeling tussen het chassisnummer en de gegevens van houder van het voertuig. De Minaraad dringt erop aan om het inschrijvingssysteem te hervormen zodat geweten is wie de eigenaar is en zodat de uitschrijving enkel kan geschieden mits het voorleggen van een certificaat van vernietiging.

Het voorloperbeleid om tot een groene economie te komen, wordt echter niet toegepast. De Minaraad vindt dit een gemiste kans voor deze MBO, de sector en heel Vlaanderen.

In vergelijking met Nederland wordt er 10% minder materiaal uit autowrakken gerecycleerd. De Raad vraagt daarom te onderzoeken welke barrières overwonnen moeten worden om te komen tot meer demontage en recyclage in België en na te gaan welke kansen demontage biedt op vlak van tewerkstelling.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads