05 jul 2017

Wat brengt het Estse voorzitterschap voor energie, milieu en klimaat? En hoe zit het met de kaderrichtlijn water?

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 05 jul 2017
Tijd: 09:20 tot 13:30 uur

Doelstelling:

Op 1 juli vatten de Esten post als voorzitters van de Raad van de EU.  Welke energie-, milieu- en klimaatdossiers willen ze opwerpen én afronden tijdens hun voorzitterschap? En hoe zit het nu eigenlijk met de implementatie van de kaderrichtlijn water? En wat brengt de evaluatie ervan ons in de toekomst? Voer genoeg voor alweer een boeiende conferentie!

Op 5 juli sloegen Minaraad en vleva de handen weer in elkaar om u te briefen over de energie-, milieu- en klimaatdossiers die de Maltezen in de voorbije zes maanden onder hun hoede hadden. We keken ook uit naar de plannen en prioritaire dossiers van Estland. We deden hiervoor traditiegetrouw beroep op de attachés van de AAVREU - de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU  - Marjan Decroos en Jan Haers. 

In het tweede deel van de conferentie, waarvan de voertaal Engels was, werkten we samen met de European Environment and Sustainable Development Advisory Councils - EEAC.  We focusten hierin op de implementatie van de kaderrichtlijn water en de toekomst van deze wetgeving. Op basis van de huidige implementatiemaatregelen in de lidstaten, de stroombeheerplannen, is het heel aannemelijk dat geen enkele lidstaat tegen 2027 aan de kaderrichtlijn water zal kunnen voldoen. Doel van deze sessie was om in te zoemen op de evaluatie hiervan en na te gaan wat de opties zijn voor de komende jaren en post 2027. 

KLIK HIER VOOR MEER INFO (via VLEVA)

Moderator: Hubert David 

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Agendapunten

 • Welkom en introductie (deel 1)

  Spreker(s): Ariane Decramer, Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva)

  Tijd: 09:20 tot 09:30u

 • Algemeen overzicht van de milieu- en klimaatdossiers in het voorbij Maltese EU-voorzitterschap en prioriteiten van het Estse EU- voorzitterschap

  Spreker(s): Marjan Decroos, milieuattaché AAVREU

  Tijd: 09:30 tot 09:50u

 • Algemeen overzicht van de energiedossiers in het voorbij Maltese EU-voorzitterschap en prioriteiten van het Estse EU- voorzitterschap

  Spreker(s): Jan Haers, energiéattaché AAVREU

  Tijd: 09:50 tot 10:10u

 • Vraag en Antwoord

  Tijd: 10:10 tot 10:25u

 • Welcome and introduction European Programme (deel 2: stand van zaken en toekomst van de Kaderrichtlijn Water)

  Spreker(s): Jan Verheeke, Secretary Flemish environment and nature council (Minaraad)

  Tijd: 10:25 tot 10:30u

 • Origins and evolution of the Framework Directive Water in the Member States

  Spreker(s): Dr. Veronique Van Den Langenbergh, Flemish Environment Agency

  Tijd: 10:30 tot 10:55u

 • The potential contribution of water technology and social innovation in the implementation of the Water Framework Directive

  Spreker(s): Dirk Halet, VLAKWA (Flanders Knowledge Center Water)

  Tijd: 10:55 tot 11:20u

 • 20The Water Framework Directive - from Great Expectations to Problems with the Implementation

  Spreker(s): Dr. Nick Voulvoulis, Imperial College London

  Tijd: 11:20 tot 11:50u

 • State of play of the Water Framework Directive: recent developments and next steps?

  Spreker(s): Bettina Doeser, Head of Unit Water, DG Environment of the European Commission

  Tijd: 11:50 tot 12:20u

 • Panel Debate with European Commission and stakeholders

  Tijd: 12:20 tot 12:50u

 • Conclusion and wrap up

  Spreker(s): Jan Verheeke, Secretary Flemish environment and nature council (Minaraad)

  Tijd: 12:50 tot 13:00u

 • Networking lunch with sandwiches

  Tijd: 13:00 tot 13:30u