Voorbereidingstraject derde Vlaams Klimaatbeleidsplan

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
20 okt 2011
Productnummer
2011-062

De Vlaamse Regering heeft het voorbereidingstraject voor het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) aan het maatschappelijke middenveld voorgelegd. Het klimaatplan moet voortbouwen op het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 en moet uit twee afzonderlijke luiken bestaan: het Vlaams MitigatiePlan (VMP) en het Vlaams AdaptatiePlan (VAP).

De SERV en Minaraad doen enkele suggesties voor een geslaagde voorbereiding van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Zo vragen zij om werk te maken van een routekaart naar een koolstofarme economie in 2050, als kader voor de beleidsopties voor 2020. Zij vragen ook zicht op het potentieel aan maatregelen, hun kosten (marginale kostencurve) en de manier waarop verantwoordelijken en betrokkenen zullen samenwerken -  en in het bijzonder voor maatregelen op de raakvlakken tussen sectoren en beleidsvelden. Ten slotte hechten de Raden veel belang aan een tijdige betrokkenheid van de doelgroepen en actoren, zeker bij de ontwikkeling van de beleidsscenario’s.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke briefadvies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Gezamenlijke briefadvies over voorbereidingstraject 3de Vlaamse Klimaatbeleidsplan

Download (grootte: 121.4 KB, type: application/pdf)