Ontwerpbesluit groene warmte (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
29 sep 2011

De Vlaamse Regering wijzigt de algemene bepalingen voor het energiebeleid om een callsteunregeling in te voeren voor grote duurzame warmtepompen (> 1 MWth). Dit moet groene warmte, restwarmte en warmtenetten stimuleren, want deze hebben een groot onbenut en relatief goedkoop potentieel.

SERV en Minaraad verwelkomen dat de regering werk wil maken van het stimuleren van duurzame warmteprojecten. Het actieplan groene warmte verdient echter verdere uitwerking zodat het voldoet aan de voorwaarden van een ambitieus groene warmtebeleid (beleidsvisie, aanvullende steunmechanismen, aanpak van niet-financiële barrières…).

Het voorgestelde callsysteem is een eerste goede stap die toelaat om snel grote warmteprojecten te realiseren. Wel zijn er aanpassingen nodig aan sommige modaliteiten. De raden vragen ook te verduidelijken hoe de regering de extra overheidstaken van de nieuwe regeling wenst op te vangen en hoe hij de regeling op langere termijn denkt te financieren.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Gezamenlijk advies over groene warmte

Download (grootte: 196.1 KB, type: application/pdf)