30 jan 2018

Land Use, Land Use Change: change in land use policy?

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 30 jan 2018
Tijd: 14:00 tot 16:30 uur

Doelstelling:

In 2018 zal de Minaraad een werking opstarten inzake de Europese LULUCF-verordening. Doel van deze regeling is om de door menselijk handelen veroorzaakte emissies en verwijderingen van broeikasgassen, afkomstig uit de landgebruik-sector (bossen, landbouw en moerassen) mee te nemen in het globale Europese energie- en klimaatkader. Op die manier wordt bekomen dat ook deze sectoren hun bijdrage kunnen leveren tot het halen van de vooropgestelde doelstellingen zoals vermeld in het akkoord van Parijs.

Om de implicaties voor de Vlaamse context te duiden – impact op beleid, regelgeving, onderzoek en opvolging – organiseerde de Minaraad op 30 januari 2018 een hoorzitting. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Agendapunten

 • Verwelkoming

  Spreker(s): Joris Van Acker

  Tijd: 14:00 tot 14:05u

 • Overzicht van het akkoord tussen het EU Parlement en de Raad i.v.m. de LULUCF-emissiedoelstellingen en -rapportagesysteem voor de periode 2021-30

  Spreker(s): Julien Matheys, Vlaamse Overheid - Departement Omgeving

  Tijd: 14:05 tot 14:35u

  application/pdf Presentatie Julien Matheys application/pdf, 1.7 MB
 • Berekening emissies en verwijderingen (sinks) van broeikasgassen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw

  Spreker(s): Soetkin Maene, VMM

  Tijd: 14:35 tot 15:05u

  application/pdf Presentatie Soetkin Maene application/pdf, 1.2 MB
 • Maatregelen voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen

  Spreker(s): Tommy D'Hose, ILVO

  Tijd: 15:05 tot 15:35u

  application/pdf Presentatie Tommy D'Hose application/pdf, 4.2 MB
 • Naar een geïntegreerd bodemkoolstof-meetnet voor Vlaanderen

  Spreker(s): Bruno De Vos, INBO

  Tijd: 15:35 tot 16:05u

  application/pdf Presentatie Bruno De Vos application/pdf, 2.5 MB
 • Vragen en nabespreking

  Tijd: 16:05 tot 16:30u