Implementatie Richtlijn energie-efficiëntie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
17 okt 2013
Productnummer
2013-054

Met dit advies gaat de Minaraad in op wat er moet gebeuren om de gewijzigde Energie-Efficiëntie-Richtlijn (2012/27/EU) te implementeren. Meer in het bijzonder geeft de Minaraad aanbevelingen bij drie meest dringende verplichtingen:

  • het doen doorvoeren van de jaarlijkse energiebesparing van 1,5%, op het niveau van de energieverkopen door de energie-distributeurs aan de eindafnemers;
  • het inventariseren van de overheidsgebouwen waarop er een jaarlijkse renovatieplicht van 3% van het bestand rust;
  • de verdere bevordering van warmtekrachtkoppeling, warmtenetten en benutting van restwarmte. 


Het advies sluit af met een weergave van de volledige implementatiekalender die uit de Richtlijn voortvloeit. 

De Minaraad bracht dit advies uit op eigen initiatief.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Implementatie Richtlijn energie-efficiëntie

Download (grootte: 70.1 KB, type: application/pdf)