Energiebeleidsovereenkomsten met de energie-intensieve industrie in Vlaanderen, 2013-2020

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
22 nov 2012
Productnummer
2012-079

De Minaraad meent dat de voorliggende EBO’s nauwelijks een meerwaarde betekenen ten opzichte van business as usual, dat kwantificeerbare resultaatsverbintenissen ontbreken, dat er onvoldoende garanties zijn op het sluiten van achterpoortjes, dat de werking van de commissie voor verbetering vatbaar is, dat sancties weinig flexibel en laattijdig zijn waardoor toepassing bijna onmogelijk wordt, dat er een groot onevenwicht is tussen de engagementen van de sector en deze van de overheid en dat een brede maatschappelijke transitie-aanpak volledig ontbreekt.  De Minaraad vraagt dan ook dat de EBO’s grondig worden bijgestuurd.

Voka, Unizo en Boerenbond nemen in dit advies een afzonderlijk standpunt in, waarbij zijn een meer positieve appreciatie van de voorliggende ontwerp EBO's geven.

Dit advies wordt onderschreven door ABVV, ACLVB, ACV, BBL en Natuurpunt. Voka, UNIZO en Boerenbond nemen een apart standpunt in. Landelijk Vlaanderen onthoudt zich bij dit advies.
 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Energiebeleidsovereenkomsten met de energie-intensieve industrie in Vlaanderen, 2013-2020

Download (grootte: 113.9 KB, type: application/pdf)