Banking van certificaten door netbeheerders in het licht van de actuele problematiek van de certificatenoverschotten (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
06 dec 2012
Productnummer
2012-080

De Minaraad en de SERV vragen de Vlaamse Regering om grote overschotten op de groene stroom- en WKK-certificatenmarkten snel en structureel aan te pakken. Die overschotten zijn niet goed voor het investerings- en exploitatieklimaat voor hernieuwbare energie. De bankingregeling die de Vlaamse Regering voorstelt, kan de overschotten niet volledig oplossen en heeft ook nadelen volgens de raden.

Om de gepaste overschotoplossing te kunnen kiezen, is (meer) informatie nodig over de aard van de overschotten, de toekomstige doelen van de certificatensystemen, de mogelijkheden om de bevriezing van de nettarieven op te heffen en de mogelijke alternatieve financieringspistes voor certificaten(overschotten). De Minaraad en de SERV vragen de minister hierover spoedig terug te koppelen.

De informatie die de raden zelf verzamelden, toont aan dat de bankingoptie die de Vlaamse Regering voorstelt om de overschotten tijdelijk uit de markt te nemen, de problematiek niet volledig kan oplossen. Bovendien verhoogt banking de kosten van de certificatensystemen ondanks een gelijkblijvend ambitieniveau. Daarbij is het twijfelachtig of het voordeel van een meer gespreide kostendoorrekening deze extra bankingkosten kan verantwoorden. Het heeft volgens de raden namelijk geen zin om kosten door te schuiven naar de komende jaren als die daardoor alleen maar verhogen. Temeer omdat het hernieuwbare energiebeleid dan al veel meer zal kosten dan nu. Ook is het onduidelijk wie die kosten finaal zal betalen. Verder maakt banking de certificatensystemen nog complexer, wat de aandacht van de overheid en de sector dreigt af te leiden van de echte uitdagingen van de energietransitie.

De Minaraad en de SERV verwachten dus een overschotoplossing die effectiever, kostenefficiënter en transparanter is, die de kosten en baten billijk verdeelt en die toelaat te focussen op de echte uitdagingen van de energietransitie.
 

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Banking van certificaten door netbeheerders in het licht van de actuele problematiek van de certificatenoverschotten

Download (grootte: 667.5 KB, type: application/pdf)