Energiebesparingsbeleid voor de industrie

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2012
Productnummer
2012-052

Met dit advies wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de visievorming over het energiebesparingsbeleid t.a.v. de industrie, en de eventuele rol van convenanten er in - naar aanleiding van het aflopen van de benchmark- en auditconvenanten, resp. eind 2012 en eind 2013.

In dit advies wordt er gepleit voor meer aandacht voor de integratie van het energiebesparingsbeleid in het economisch beleid, het milieubeleid en het innovatiebeleid, en voor de inpassing ervan in een Europese en globale aanpak ervan op lange termijn.

Hoewel de discussie over de convenanten niet in optimale omstandigheden kon gebeuren, wordt er akkoord gegaan met de verderzetting van de convenantaanpak, en dit om pragmatische redenen. Voorwaarden zijn wel dat er voldoende ruimte moet zijn voor aanvullend beleid, dat de transparantie, de additionaliteit en de evaluatie gegarandeerd blijven en dat de gevraagde prestaties en tegenprestaties met elkaar in evenwicht zouden zijn.

Oorspronkelijk was dit advies bedoeld als een gezamenlijk initiatief van de SERV en de Minaraad. De voorbereiding ervan werd verricht door het SERV-secretariaat. Op het laatste moment bleek er echter geen eenstemmigheid mogelijk in de schoot van de SERV, wat er, omwille van de huisregels van de SERV, toe leidde dat het ontwerpadvies niet kon vastgesteld worden door de SERV. Hierop besloten een aantal raadspartners om dit advies op de agenda te houden bij de Minaraad.

Voka, Unizo en Boerenbond onthielden zich bij het advies.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Energiebesparingsbeleid voor de industrie

Download (grootte: 613.1 KB, type: application/pdf)