De EU adaptatie strategie 2021

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Op 24 februari 2021 heeft de Europese Commissie haar nieuwe EU adaptatie-strategie uitgebracht. In de nieuwe strategie zet de Commissie uiteen hoe de Europese Unie zich kan aanpassen aan de onvermijdelijke effecten van de klimaatverandering en hoe zij tegen 2050 klimaatbestendig kan worden. De strategie heeft vier hoofddoelstellingen: de aanpassing slimmer, sneller en meer systemisch maken, en de internationale actie ter aanpassing aan de klimaatverandering intensiveren.

In deze briefing nota vat het MINA-secretariaat de belangrijkste elementen van de strategie samen. Bijkomend doel is om de verbanden te verkennen met bestaande en te verwachten Vlaamse beleidsinitiatieven. Deze briefing werd opgemaakt in aanloop naar de advisering, door de Minaraad, over het ontwerp Vlaams Adaptatieplan.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Briefing nota over de EU adaptatie strategie 2021

Download (grootte: 347.2 KB, type: application/pdf)