Besluit energieconsulenten (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
23 sep 2010

De Vlaamse Regering heeft een ontwerpbesluit uitgewerkt dat de toekenning van steun aan energieconsulentenprojecten regelt. Het ontwerpbesluit wil de bestaande facultatieve projectsubsidies aan ledenorganisaties voor de inzet van één of meer energieconsulenten vervangen door een reglement met subsidievoorwaarden waarop een oproep tot het indienen van projectvoorstellen gebaseerd wordt.

De SERV en de Minaraad vinden het positief dat de steun vanwege de overheid aan energieconsulenten(projecten) wordt voortgezet. Energieconsulenten beantwoorden immers aan een reële nood op het terrein bij diverse doelgroepen. De SERV en de Minaraad vinden het positief dat de steun vanwege de overheid aan energieconsulenten(projecten) wordt voortgezet. Energieconsulenten beantwoorden immers aan een reële nood op het terrein bij diverse doelgroepen. Toch kan het uitgewerkte subsidiereglement de beoogde continuïteit maar beperkt garanderen. Het geeft geen zekerheid of duidelijkheid over de richting die men uit wil met de energieconsulentenprojecten. Ook de tekst van het ontwerpbesluit zelf vergt op verschillende punten verdere invulling.

Verder menen de raden dat de situatie vandaag vrijwel zeker verschillend zal zijn van de situatie binnen enkele jaren. In dat opzicht is er een duidelijke aflijning nodig van de rol en plaats van energieconsulenten(projecten) in het licht van andere bestaande instrumenten en geplande maatregelen. Dat vergt meer duidelijkheid over en eenduidigheid in het te voeren Vlaamse energiebesparingsbeleid. SERV en Minaraad vragen daarom dat ter voorbereiding van het energie-efficiëntieprogramma een grondige evaluatie gebeurt en discussie wordt gevoerd over het toekomstige REG-beleid. Zij vragen dat die evaluatie en discussie op transparante wijze gebeurt met een vroege betrokkenheid van de stakeholders.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads