Besluit zwemmen in open water

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
29 jun 2023
Productnummer
2023-022

De Vlaamse regering wil meer locaties beschikbaar stellen voor zwemmen in open water en stelt daarom wijzigingen voor aan VLAREM II. Het voorstel omvat het versoepelen van praktische voorwaarden voor zwemzones en de introductie van een nieuwe categorie “zwemwateren zonder beheerder”.

De Minaraad staat achter het doel om meer zwemgelegenheden in open water aan te wijzen. Daarmee kan niet alleen tegemoet worden gekomen aan de toenemende vraag, het kan ook bijdragen aan de bewustwording over de nood aan een betere waterkwaliteit.

De Raad benadrukt de noodzaak om daarbij de impact op de omgeving zorgvuldig te overwegen. Het is essentieel dat de mogelijke negatieve effecten op het milieu, de omwonenden en de ecosystemen zorgvuldig worden geëvalueerd en dat passende maatregelen worden genomen om deze effecten te minimaliseren.

Daarnaast is er nood aan een leidraad voor de aangekondigde risico-evaluaties en éénduidigheid over de verantwoordelijkheid voor de opmaak ervan en voor de waterkwaliteitsmonitoring. Het is ook van belang om een gelijk speelveld te waarborgen tussen publieke en private zwemplaatsen.

Tenslotte dringt de Minaraad aan op een evenwichtige evaluatie, waarbij zowel de negatieve als positieve gevolgen van het vergroten van de mogelijkheden voor zwemmen in open water in acht worden genomen, en meent de Raad dat ook acties binnen het sport- en onderwijsbeleid nodig zijn om de zwemvaardigheid te verbeteren.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39


Downloads

Advies over het besluit zwemmen in open water

Download (grootte: 384.8 KB, type: application/pdf)