Wijziging drinkwaterbesluit (met SALV en SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
02 mei 2019
Productnummer
2019-007

Minaraad, SERV en SALV adviseerden op vraag van de Vlaamse Regering over een aantal wijzigingen aan het drinkwaterbesluit. Daarbij focussen ze op de regeling over de afkondiging van preventieve maatregelen bij een dreigend kwantiteitsprobleem (bv. sproeiverbod).

Vandaag is het de Vlaamse droogtecommissie, die informatie bijeenbrengt en de ministers en gouverneurs adviseert over mogelijke maatregelen – voor alle waterbronnen. Volgens het actieplan droogte- en wateroverlast zal die werking verder uitgebouwd worden. De raden steunen dat voornemen, maar vragen om de kennis binnen de droogtecommissie over de gevolgen van gebruiksbeperkingen voor de sectoren aanzienlijk te versterken. Het huidige voorstel voorziet aparte procedures voor drink- en ander water, met verschillende adviesinstanties. De raden hebben grote vragen bij de wenselijkheid en werkbaarheid hiervan, en vragen om één geïntegreerde procedure en één adviesinstantie. 

De raden vragen verder om het initiatiefrecht van de (politiek) verantwoordelijken niet afhankelijk te maken van een verplicht verzoek van een administratie. Ze adviseren om te verduidelijken dat het lagere niveau niet in minder strenge zin kan afwijken van een beperking die is uitgevaardigd op hoger niveau. Ze pleiten ervoor om bij het invoeren van gebruiksbeperkingen voldoende aandacht te hebben voor een gebiedsgerichte differentiatie van de maatregelen. Tenslotte vragen de raden om, zoals aangekondigd in hetzelfde actieplan, snel werk te maken van een verbeterde crisiscommunicatie in geval van watertekorten.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads