Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP5)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
30 apr 2015
Productnummer
2015-008

De Minaraad bracht uit eigen beweging een advies uit over het ontwerp MAP 5 in het kader van het openbaar onderzoek dat daarover liep t.e.m. 4 mei. De Raad vraagt om meer en duidelijker het verband te leggen tussen MAP 5 en de stroomgebiedbeheerplannen en het actieplan biomassa(rest)stromen. Verder gaat hij in op een aantal onderwerpen zoals die afgebakend werden in het inspraakformulier voor het openbaar onderzoek: waterkwaliteit, focusbedrijven, nitraatresidu, fosfaatbemestingsnormen, tuinbouw, controle en handhaving, steunverlening voor verplichte maatregelen, preventief beleid, tussentijdse evaluatie, effluenten en de plan-MER. Boerenbond, VOKA en UNIZO onthielden zich bij dit advies.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn

Download (grootte: 668.6 KB, type: application/pdf)