Normering magnetische velden van hoogspanningslijnen (Met SERV en Vlaamse Raad WVG)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
31 okt 2022
Productnummer
2022-023

De Minaraad, de SERV en de Vlaamse Raad WVG verwelkomen de normering van elektromagnetische golven voor hoogspanningslijnen. Mits adequate handhaving zal dit de bevolking bijkomend beschermen tegen de nadelige gevolgen voor de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Tegelijk vragen de Raden aan de Vlaamse Regering om dringend de nodige initiatieven te nemen voor de ontsluiting van de offshore windenergie.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Advies over de normering magnetische velden van hoogspanningslijnen

Download (grootte: 326.1 KB, type: application/pdf)