Algemeen waterverkoopreglement (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
31 jan 2019
Productnummer
2019-003

Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van:
(1) het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie, (het LAC-besluit);
(2) het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten, en het algemeen waterverkoopreglement, (het AWVR-besluit);
(3) het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads