Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2012
Productnummer
2012-037

 

Het voorontwerpbesluit geeft uitwerking aan het ontwerp van decreet. Op zijn beurt betreft dat een omzetting van de Europese Richtlijn 2008/68 EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land. Het decreet regelt enkel het vervoer over de binnenwateren, bepalingen inzake het weg- en spoorvervoer worden niet omgezet in het ontwerpdecreet. VLAREM II vermeldt duidelijk dat kortstondige opslag samenhangend met het vervoer van gevaarlijke goederen over land niet onder zijn toepassingsgebied vallen. Het voorontwerpbesluit wordt aan de Minaraad voorgelegd omdat het betrekking heeft op milieuaangelegenheden.

De Raad merkt op dat het voorleggen van een voorontwerpbesluit omdat het betrekking heeft op milieuaangelegenheden, maar het niet voorleggen van het overkoepelende decreet, niet coherent is. Verder vraagt de Raad dat het voorontwerpbesluit en VLAREM II waar dat relevant is zoveel mogelijk op mekaar afgestemd zouden worden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Download (grootte: 37.2 KB, type: application/pdf)