Toekomst bosgroepen en regionale landschappen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2012
Productnummer
2012-040

De Minaraad verschafte dit advies op eigen initiatief, aansluitend bij wat diverse raadsleden vernamen over de voorbereiding van de transfert van regionale landschappen en bosgroepen naar het provinciale bestuursniveau. In de eerste plaats beschrijft de Minaraad de juridische kant van de zaak: om deze transferts door te voeren, is er voor de regionale landschappen minstens een besluitwijziging nodig, en is er voor de bosgroepen ook een wijziging aan het Bosdecreet nodig. Vanwege het verschil in doelstellingen en karakteristieken, ligt een streven om beide organisatietypes te versmelten tot één, niet voor de hand. De gelijkenis tussen beide organisatietypes is dan weer dat ze een vorm van interactieve democratie voorstellen: de organisaties zijn er voor en door de betrokkenen. Dit kenmerk moet behouden blijven. Tot slot pleit de Minaraad er voor dat de Vlaamse overheid alleszins verder het kader zou stellen, zou samenwerken met deze organisaties op projectbasis, en aan de bosgroepen blijvend de passende rol zou toebedelen inzake de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen m.b.t. boshabitats. De Minaraad pleit er voor om dit kenmerk alleszins te behouden.

Raadslid Koen Cuypers onthield zich bij het briefadvies.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Briefadvies toekomst bosgroepen en regionale landschappen

Download (grootte: 23.2 KB, type: application/pdf)