Definitieve erkenning van het Regionaal Landschap Rivierenland en de uitbreiding van het werkingsgebied

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
04 jul 2013
Productnummer
2013-036

Regionaal Landschap Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen open ruimte gebruikers en overheden. Indien deze vzw voldoet aan bepaalde criteria, opgelijst in het Natuurdecreet (1997) en het Besluit van de Vlaamse Regering omtrent Regionale Landschappen (1998), kan het regionaal landschap erkend worden door de Vlaamse Regering. Dit houdt onder meer in dat ze subsidies kunnen krijgen voor personeel en werking. Om de erkenning te verkrijgen, dienen ze een erkenningsdossier in te dienen dat ter advies moet worden voorgelegd aan de Minaraad.

Op 11 juni 2013 ontving de Minaraad de adviesvraag omtrent de definitieve erkenning van Regionaal Landschap Rivierenland. Het werkingsgebied van dit regionaal landschap omvat 12 gemeenten in de regio van de Rupelstreek en de streek rond Mechelen en Heist-op-den-Berg. De Minaraad adviseerde in 2010 reeds positief over de voorlopige erkenning van dit regionaal landschap (advies 2010|43) en stelt vast dat nog steeds aan alle wettelijk bepaalde criteria voldaan wordt. De Minaraad gaat akkoord met een verdere verbreding van de bestuursorganen. In dit opzicht wordt opgemerkt dat niet enkel organisaties vermeld in het Besluit Regionale Landschappen stemgerechtigd zouden mogen zijn. Qua projectwerking blijft de Minaraad de afstemming met betrokken doelgroepen en bestaande initiatieven benadrukken.

De Minaraad adviseert positief over de definitieve erkenning van Regionaal Landschap Rivierenland.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Definitieve erkenning van het Regionaal Landschap Rivierenland en de uitbreiding van het werkingsgebied

Download (grootte: 32.2 KB, type: application/pdf)