Ontwerpdecreet en -besluit multifunctioneel natuurbeheer (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-061

De Minaraad en de SALV steunen de focus die er gelegd wordt op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen, maar vragen wel dat ook de realisatie van biodiversiteitsdoelen buiten Natura 2000 blijvend ontwikkeld zou worden, in het licht van de biodiversiteitsstrategie 2020, en dit binnen een planmatige omkadering.

Om het risico te milderen dat ontstaat met het nieuwe beheerplanconcept (het “ten behoeve van het natuurbehoud”), bevelen de Minaraad en de SALV aan om een naamwijziging door te voeren met betrekking tot terreinen van type 1, en om via de memorie van toelichting te verduidelijken dat het hier om multifunctioneel beheer gaat waarbij houtproductie een belangrijke ecosysteemdienst zal vormen.Voor wat de benodigde mensen en budgetten aangaat, vrezen de Minaraad en de SALV dat de bestaande middelen niet zullen volstaan.

Inzake de regionale landschappen en de bosgroepen vragen de Minaraad en de SALV in essentie om de definitie en de taakstelling te behouden, conform de randvoorwaarden van het Witboek Interne Staatshervorming.

Wat betreft de overgangsmaatregelen vragen de Minaraad en de SALV om de rechtszekerheid te garanderen van de beheerders van reservaten en bossen), wat betreft hun lopende plannen, hun subsidies en hun ingediende aanvragen – wat niet uitsluit dat een afstemming met de instandhoudingsdoelen hoort te gebeuren. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Ontwerpdecreet en -besluit multifunctioneel natuurbeheer

Download (grootte: 178.2 KB, type: application/pdf)