Toekomst van de Regionale Landschappen en Bosgroepen in het kader van de interne staatshervorming

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
06 jun 2013
Productnummer
2013-027

Naar aanleiding van de interne staatshervorming – doorbraak Regionale Landschappen en Bosgroepen – presenteert de Minaraad in dit tweede briefadvies bedenkingen en aanbevelingen vanuit de zorg om de transparantie en autonomie van deze entiteiten. De aanbevelingen hebben te maken met governance, personeelsbeleid en het toekomstig takenpakket van de Regionale Landschappen en Bosgroepen.

De Minaraad verkiest een v.z.w. of vergelijkbare structuur waarbij het beleid bepaald wordt in samenspraak met de doelgroepen, zoals in het uitvoeringsbesluit voorzien is. De bestuursorganen dienen echter op een evenwichtige, transparante  manier vorm te worden gegeven en dienen voldoende sturend te kunnen optreden.

Daarnaast herinnert de Minaraad aan zijn vraag om de relatie met de Vlaamse doelstellingen omtrent natuur en landschap structureel te verankeren zowel wat betreft governance als in de planning (in het bijzonder voor instandhoudingsdoelstellingen, zie advies 2012|77), en vraagt de Raad om hiervoor voldoende middelen te voorzien.

Qua personeelsbeleid benadrukt de Minaraad het belang van een geloofwaardig statuut met bij voorkeur een tewerkstelling in de vzw-structuur zelf. Indien dit niet mogelijk is, vraagt de Minaraad een passend alternatief te voorzien in samenspraak met de Regionale Landschappen en Bosgroepen zelf, waarbij voldoende onafhankelijkheid gegarandeerd wordt.

Tot slot presenteert de Minaraad enkele thematische en strategische richtlijnen omtrent de toekomstige taakstelling van Regionale Landschappen en Bosgroepen, zowel op vlak van draagvlakverbreding als op vlak van terreinwerking.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Toekomst van de Regionale Landschappen en Bosgroepen in het kader van de interne staatshervorming

Download (grootte: 101.4 KB, type: application/pdf)