Het besluit tot wijziging van de VLIF-regeling (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 okt 2010

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is een belangrijk instrument voor het Vlaams landbouwbeleid. Het ondersteunt landbouwers die investeren in onder meer milieu, voedselveiligheid, energie, water en andere aanpassingen aan hun bedrijf. Het Vlaamse budget voor het VLIF bedraagt ongeveer 67 miljoen euro en wordt afhankelijk van de geviseerde maatregel aangevuld met Europese middelen. Via het voor advies voorgelegde wijzigingsbesluit wenst de Vlaamse Regering de uitgaven van het VLIF te beheersen en de behandelingstermijn van de ingediende dossiers te verkorten.

Minaraad en SALV stellen vast dat de VLIF-steunregeling in 2008 om gelijkaardige redenen gewijzigd werd. Een budgetverhoging is niet aan de orde. Daardoor is het voor de Raden niet duidelijk of de ingreep zal volstaan om het VLIF-budget in evenwicht te houden. Ze onderschrijven het uitgangspunt van de Vlaamse Regering om het "open-einde karakter" van het VLIF te behouden. Dat geeft de land- en tuinbouwer, die investeringen plant en aan de voorwaarden voldoet, de nodige garantie dat zijn dossier steun zal bekomen van het VLIF.

Het wijzigingsbesluit streeft vooral een budgettaire en administratieve doelstelling na. Het is geen inhoudelijke benadering. De Raden vinden een strategische benadering waarbij duidelijke en onderbouwde keuzes gemaakt worden, nochtans aangewezen. De tussentijdse evaluatie van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 2007-2013 kan hiertoe een aanzet vormen.

Minaraad en SALV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Het besluit tot wijziging van de VLIF-regeling

Download (grootte: 142.2 KB, type: application/pdf)