04 jul 2018

Handhaving en soortenbeleid

Oriëntatiemoment Biodiversiteit

Samenvatting

Datum: 04 jul 2018
Tijd: 10:00 tot 12:10 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

De Minaraad nam in zijn jaarprogramma voor 2018 "de problematiek van handhaving van het soortenbeleid in de ruime zin" op als interne studieactiviteit. Deze hoorzitting was een eerste verkennende activiteit.

De hoorzitting bood een overzicht inzake de manier van aanpak door het Agentschap voor Natuur en Bos, de knelpunten die de actoren op het veld ervaren in beeld bracht en een eerste inkijk gaf in de werking van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu wat handhaving van het soortenbeleid betreft.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Agendapunten

  • Welkom en introductie

    Spreker(s): Secretariaat Minaraad

    Tijd: 10:00 tot 10:05u

  • Nabespreking en vragen

    Tijd: 11:40 tot 12:10u