06 mrt 2015

Academische zitting: 35 jaar inspraak voor bos in Vlaanderen

Oriëntatiemoment Biodiversiteit

Samenvatting

Datum: 06 mrt 2015
Tijd: 09:30 tot 13:30 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

Met de staatshervorming van 1980 werd de federale Bosraad omgevormd tot de Vlaamse Hoge Bosraad. Hiermee startte een overlegtraditie die sinds 2010 wordt verder gezet in de vorm van de Permanente Werkcommissie Bosbeleid in de Minaraad.

Drie Vlaamse bosbouwprofessoren – Joris Van Acker, Kris Verheyen en Bart Muys – leverden een bijdrage. Ze gaven hun visie op houtoogst en houtgebruik, mede vanuit het ruimere perspectief van ecosysteemdiensten en het oogpunt van de bosbeheerders, en koppelden dit aan een laudatio voor Dr. ir. Jan Spaas, die, als voorzitter van de Vlaamse Hoge Bosraad, steeds een voortrekker is geweest in dit denken. Tegelijk werd er een terugblik geboden op de geschiedenis van het overleg en de advisering over het bosbeleid, evenals een vooruitblik.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Agendapunten

 • Onthaal

  Tijd: 09:30 tot 10:00u

 • Verwelkoming

  Tijd: 10:00 tot 10:10u

 • Ecosysteemdiensten als kader voor economische aspecten van het bos

  Spreker(s): Kris Verheyen

  Tijd: 10:30 tot 10:50u

  application/pdf Presentatie Kris Verheyen application/pdf, 2.1 MB
 • PAUZE

  Tijd: 10:50 tot 11:10u

 • Houtgebruik als onderdeel van duurzaam beheer van bossen

  Spreker(s): Joris Van Acker

  Tijd: 11:10 tot 11:30u

  application/pdf Presentatie Joris Van Acker application/pdf, 1.2 MB
 • Eerbetoon aan Dr. ir. Jan Spaas

  Spreker(s): Bart Muys

  Tijd: 11:30 tot 11:50u

  application/pdf Presentatie Bart Muys application/pdf, 366.5 KB
 • Slotwoord

  Tijd: 11:50 tot 12:00u

 • Receptie

  Tijd: 12:00 tot 13:30u