Derde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-201 “Molse Nete” te Balen, Geel en Mol

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
04 mrt 2019

Op 9 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de derde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-201 “Molse Nete” te Balen, Geel en Mol.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

Rekening houdend met het ongunstig advies van de gemeenten kan de uitbreiding voor Boerenbond niet doorgaan. Omwille van de volgende redenen:

-       Perimeter visiegebied te groot afgebakend. Dit is in strijd met het gewestplan. Hierin wordt veel landbouwgrond betrokken.

-       Negatieve adviezen moeten gevolgd worden.

-       Vrees voor bijkomende vernatting is te groot voor de omliggende landbouwers.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft geen opmerkingen bij dit dossier.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

derde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-201 “Molse Nete” te Balen, Geel en Mol

Download application/pdf 154.8 KB