Vijfjarenprogramma omgevingsrapportage 2022–2026 (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
31 okt 2022
Productnummer
2022-022

De SERV en de Minaraad waarderen in hun gezamenlijk advies over het ontwerp van vijfjarig werkprogramma Omgevingsrapportage 2022-2026 (WPOR) dat hiermee opnieuw een stap vooruit wordt gezet in een degelijke rapportage als noodzakelijke bouwsteen om het omgevingsbeleid evidence informed en wetenschappelijk te onderbouwen.

De raden formuleren wel diverse bemerkingen en suggesties, zowel bij het geheel als bij de concrete producten die in het vooruitzicht worden gesteld zoals een indicatorenset omgevingsrapportage, policy briefs, topicrapporten, handhavingsrapporten en een periodiek overkoepelend rapport. Zo vragen de Minaraad en de SERV onder andere een snelle operationalisering van het stakeholdersplatform. Dat platform moet zorgen voor een goede maatschappelijke en wetenschappelijke betrokkenheid bij de omgevingsrapportage en mee de wetenschappelijkheid, transparantie en onafhankelijkheid van de omgevingsrapportage bewaken.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies vijfjarenwerkprogramma Omgevingsrapportage 2022–2026

Download (grootte: 868.6 KB, type: application/pdf)