Studie: Begroting leefmilieu 2009

Oriëntatienota Bestuurskwaliteit

Samenvatting

In deze studie wordt toegelicht op welke manier het Vlaamse milieubeleid opgenomen is in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt zowel gekeken naar de inkomsten van het milieubeleid (bv. de milieuheffingen) als naar de uitgaven binnen de verschillende domeinen van het milieubeleid. De studie is gebaseerd op de begrotingsdocumenten die door de Vlaamse Regering ingediend werden in het Vlaams Parlement. Bijkomende informatie werd vergaard tijdens de begrotingsbesprekingen in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Bert De Wel is de auteur van deze studie. De inhoud van de studie bindt de Minaraad en de leden van de Minaraad niet.

Downloads