Discussienota over de rol en de werking van adviesraden in het algemeen en van de Minaraad in het bijzonder

Oriëntatienota Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Dit document bouwt verder op de hoorzitting met Kim Putters, het studiewerk dat sindsdien is verricht over het Nederlandse en Vlaamse adviesradenlandschap en een open gedachtewisseling in een bureauwerkgroep over het Vlaamse adviesradenlandschap en over de strategische adviesraad LNE in het bijzonder. Het document bevat een reeks ongenuanceerd geformuleerde stellingen. Meestal zijn de stellingen gebaseerd op de Nederlandse ervaringen. Men mag ze niet opvatten als te nemen of te laten maar als een stimulans voor reflectie, gedachtewisseling en verdere visievorming. Soms somt het document de verschillende opties op die in de Nederlandse of Vlaamse praktijk bestaan en wordt met een voorbeeld geïllustreerd hoe zo’n optie er zou uitzien als ze zou toegepast worden op de Minaraad. Sommige stellingen bieden een aanknopingspunt voor actie op korte termijn. Andere stellingen betreffen meer aandachtspunten voor de lange termijn. Als een aandachtspunt vooral relevant is op lange termijn, staat dit aangegeven. Dit document bevat ook een samenvatting van de tot nu toe gevoerde interne discussie (zie bijvoorbeeld stelling 2). Waar de oorspronkelijke versie van deze nota vooral de mogelijkheden voorstelde, leidde de discussie ertoe dat voor sommige stellingen denksporen verder ontwikkeld worden en keuzes meer en meer vorm krijgen. Deze passages staan onderlijnd.

Downloads

Discussienota over de rol en werking van de adviesraden

Download (grootte: 87.1 KB, type: application/pdf)