Programmadecreet 2016

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 okt 2015
Productnummer
2015-025

Wat voorlag, was een tweevoudige adviesvraag betreffende het voorontwerp van programmadecreet 2016. De Minaraad wenste met dit advies in te gaan op de milieu- en natuur-gerelateerde onderwerpen in het programmadecreet 2016, nl. de hervorming van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de vergroening van de verkeersbelasting.

De Minaraad ging ermee akkoord om de NOx-term voor Euro-6-diesel in de formule voor de berekening van de BIV aan te passen, vermits een Euro-6-diesel in praktijk meer NOx uitstoot dan wat testcycli laten uitschijnen. De Minaraad vond het ook positief dat de jaarlijkse verkeersbelasting rekening zal houden met milieuparameters (met name brandstoftype, aanwezigheid roetfilter, luchtkwaliteit en CO2-uitstoot).

De Minaraad betreurde evenwel dat de bijsturing niet van toepassing zal zijn op leasingwagens, en betreurde ook het bevoordelen van aardgasvoertuigen en plug-in hybrides. In het algemeen pleitte de Minaraad voor helderheid inzake het concept "schone voertuigen".

Boerenbond, UNIZO en VOKA onthouden zich bij het advies wegens werkzaamheden die in verband met dit dossier in SERV-verband worden verricht.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads