Ondersteuning van omgevingsverenigingen en omgevingsprojecten (met SARO)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 mei 2023
Productnummer
2023-019

De SARO en Minaraad brachten gezamenlijk advies uit over het ontwerpdecreet tot ondersteuning van omgevingsverenigingen en omgevingsprojecten. Ze formuleerden volgende strategische bemerkingen:

  • De Raden vinden het positief dat het ontwerpdecreet de basis legt voor het toekennen van werkingssubsidies aan omgevingsverenigingen. Omgevingsverenigingen worden in het ontwerpdecreet zeer ruim omschreven waardoor de erkenning en ondersteuning van een ruim en divers scala aan omgevingsverenigingen mogelijk wordt.

  • Het ontwerpdecreet (artikel 33) biedt tevens de rechtsgrond voor het toekennen - na een projectoproep - van een subsidie aan actoren voor het uitwerken van omgevingsprojecten in het Vlaamse Gewest. De Raden vinden het positief dat de projectsubsidie open staat voor een breed maatschappelijk actorveld, zowel op het lokale niveau als op het gewestelijke niveau.

  • De Raden vinden het positief dat het ontwerpdecreet - bijkomend aan het verruimd toepassingsgebied - effectieve voorstellen bevat om de beoogde vernieuwing te stimuleren. Zo voorziet het ontwerpdecreet (artikel 25 e.v.) in een startsubsidie voor nieuwe omgevingsverenigingen. Ook de in de tijd beperkte erkenning (vijf jaar) moet opportuniteiten creëren voor vernieuwing. Ze dringen erop aan om in de toekomst afdoende aandacht te hebben voor de noodzakelijke vernieuwing van het omgevingsverenigingslandschap. Het is belangrijk om op te volgen in hoeverre de in het decreet beoogde diversiteit inzake omgevingsverenigingen in de praktijk ook effectief wordt gerealiseerd.

  • Ten slotte formuleren de Raden ook enkele aandachtspunten ten aanzien van de afstemming van voorliggend subsidiekader met de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. In het ontwerpdecreet wordt daartoe het principe van een meerjarenverbintenis ingevoerd en wordt tevens voorzien in een vijfjaarlijkse evaluatie. Ze stellen ook een aanpassing voor aan artikel 44 van het ontwerpdecreet inzake de verwerking van persoonsgegevens.
Coördinator
: Naam Bea Kayaerts
: Functie Secretaris
: Organisatie SARO
: E-mailadres bea.kayaerts@vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 64 61

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39


Downloads

Advies Ondersteuning van omgevingsverenigingen en omgevingsprojecten

Download (grootte: 290.1 KB, type: application/pdf)