Rechtvaardige transitie: kaderadvies (met FRDO en SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 okt 2023
Productnummer
2023-039

Op 31 mei 2023 ontving de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) vanwege federaal minister Zakia Khattabi, minister van klimaat, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en Green Deal twee adviesvragen over een rechtvaardige transitie. Gezien het transversale karakter hiervan was er aan de FRDO ook gevraagd om samen te werken met zijn regionale tegenhangers. Aldus werd het FRDO-advies mede onderschreven door de SERV en de Minaraad.

De drie Raden benadrukken dat dringend werk moet worden gemaakt van een rechtvaardige transitie zoals gedefinieerd door de IAO die ambitieus is, om de sociale, economische en milieu-uitdagingen aan te gaan. In die zin onderschrijven ze de conclusies van de recente IAO-conferentie waarin staat dat "Urgent action to advance just transition is an imperative to achieving social justice, decent work and poverty eradication, and to tackling environmental and climate change. The future of economies, societies, jobs and livelihoods is at stake as they depend on the planet’s ecosystems and natural environments." Ze voegen eraan toe dat veel vragen en kwesties al voldoende gekend zijn en dat het nu tijd is om politieke actie te ondernemen.

De Raden menen dat elk transitiebeleid aangestuurd moet worden op basis van een te ontwikkelen langetermijnvisie, die de drie dimensies van duurzame ontwikkeling integreert. Een dergelijke langetermijnvisie kan ook helpen om de doelstelling te bereiken van een klimaat-neutrale economie, die zuinig omspringt met energie en grondstoffen.  

Bij de uitvoering hiervan pleiten de Raden voor een ‘coöperatief federalisme’, waarbij een mutualiteitsprincipe aan de orde is: elke gefedereerde autoriteit probeert zodanig te handelen dat de effectiviteit van alle andere beleidsniveaus worden versterkt. De Raden roepen de diverse regeringen dan ook op om te analyseren hoe ze andere regeringen kunnen helpen om hun doelstellingen te bereiken, en om de daaruit voortvloeiende maatregelen te nemen. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads